دانستنی ها

یک غزل از حافظ

  اگرآن ترک شیرازی به دست آرد دل مارا
                                            
                                          به خال هندویش بخشم سمرقندو بخارارا

                                        بده ساقی می باقی که در جنت تخواهی یافت

                                           کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را

                                        فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب

                                        چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را

                                         ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است

                                      به آب و رنگ و خال و خط چه حاجتی روی زیبا را

                                      من از آن حس روز افزون که یوسف داشت دانستم

                                        که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را

                                        اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم

                                        جواب تلخ می زیبد لب لعل شکر خا را

                                     نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند

                                      جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

                                       حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو

                                      که کس نگشود نگشاید به حکمت این معمارا

                                      
                                      غزل گفتی ودرسفتی بیا و خوش بخوان حافظ

                                      که برنظم تو افشاند فلک عقد ثریا را

                                     

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 16:36  توسط مهدی  |