دانستنی ها

دایناسور ها

اینم نام ، درازا و معنای اسم چند دایناسور ...

 

نام : کیندِ ساروس 

درازا : 5/2

معنای اسم : مارمولک چایند  

نام : کوئلوفایسیس

درازا : 5/2 متر

معنای اسم : نامرئی

نام : آروساروس

درازا :12 متر

معنای اسم : مارمولک متفاوت

نام : اُکواروس

درازا : 4 متر

معنای اسم : مارمولک اوکا

نام : سراتوساروس

درازا : 6 متر

معنای اسم:مارمولک شاخ دار

نام : دیپلودوکو

درازا : 27 متر

معنای اسم : ستون دو لایه

نام : استگوساروس

درازا : 9 متر

معنای اسم:مارمولک پشت بام

نام : کوریتوساروس

درازا : 10متر

معنای اسم : مارمولک خودی

نام : داینونیکو

درازا : 7/2 متر

معنای اسم : پنجه ی ترسناک

نام : ادمونتونیا

درازا : 6 متر

معنای اسم:اهل ادمنتون کانادا

نام : ادمونتوساروس

درازا : 13 متر

معنای اسم:مارمولک ادمونتون

نام : یوئوپلوسفالوس

درازا : 6 متر

معنای اسم : کله زرهی

نام : گاستونیا

درازا : 5 متر

معنای اسم : منسوب به گاستون

نام : پاکیسِفالوساروس

درازا : 10 متر

معنای اسم : مارمولک کله گنده

نام : تِنونتوساروس

درازا : 7 متر

معنای اسم : مارمولک قدرتمند

نام : تِریسِراتوپس

درازا : 9 متر

معنای اسم : صورت سه شاخی

نام : تروودُن 

درازا : 2 متر

معنای اسم: دندان مجروح کننده

نام : تیرانوساروس

درازا : 12 متر

معنای اسم: مارمولک سلطه طلب

نام : یوتاراپتور

درازا : 5 متر

معنای اسم : غارتگرِاوتا

نام :آلبرتوساروس

درازا : 5 متر

معنای اسم : مارمولک آلبرتا

نام : سنتروساروس

درازا : 6 متر

معنای اسم : مارمولک نوک تیز

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم تیر ۱۳۹۰ساعت 16:59  توسط مهدی  |